Dùng để làm bánh quy, các loại bánh hình hoa tuyết…………..